روز خبرنگار

 نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست.

روز خبرنگار ،روز باشکوهی ست ،خبرنگاری هم کار با شکوهی ست ،خبرنگاران هر روز نو به نو خبر می گیرند و تازه می شوند و تازه می کنند ،اصلا اساس و بن مایه ی خبرنگاری همین است .

خبرنگار تشنه ی کنکاش است و در به درِ هیاهو و ماجرا !

خبرنگار اگر صادق باشد ،شغلش شریف ترینِ مشاغل است و اگر حریص و زیاده خواه باشد پست ترین و رذل ترینِ مشاغل ...

بحمدلله از نوع دوم در جامعه نداریم یا اگر هم داریم انگشت شمارند و حیطه ی کارکردشون هم مشخص است !

این ماجرای ریاست جمهوری و انتخابات عجیب چهره ی بعضی از این خبرنگاران متظاهر و حریص و جاه طلب رو به ما نشون داد و کاری کرد که تکلیف خودمان را با یک سری بدانیم که چه کنیم و چگونه برخورد کنیم ؛

خبرنگارانی که به امید پستی یا مقامی یا اندک سرمایه ای بیشتر ،با علم به ناحق بودن طرف ،برایش از تریبون های عمومی و خصوصی و در پشت لَوای خبرنگاری و روزنامه نگاری تبلیغات گسترده می کردند و هر فحش و ناسزایی را که شایسته ی خودشان بود را در مسیج های خصوصی و اس ام اس های شخصی برای دیگران ارسال می کردند و با ایجاد رعب و وحشت نظامی (همانند رییس وسردار و مقتدایشان) سعی در همسو کردن دیگران با خود داشتند ،اینها همان گروه دوم هستند که قلمشان را در خون ملت می زنند به آرزوی میزی بزرگتر و اتاقی مرفه تر ....

پ.ن :

روز خبرنگار بر خبرنگاران واقعی که از جان مایه می گذارند برای آگاهی مردم مبارک باد

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت

 آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

 

/ 0 نظر / 18 بازدید