دود -آتش -کودک -مرگ -و دیگر هیچ ...

زیباترین بوسه

بوسه بر صورت نجات دهنده ات بزن ،هم او که جانش را در دستان مهربانش گرفت تا جان تو غنچه ی زیبای زندگی را نجات دهد

بوسه بزن بر دستانش و بر صورتش ،بوسه بزن و تنها فقط یک قول به همه ی ما بده ،آنگاه که بزرگتر شدی ،آنگاه که دریافتی جان دوباره ات از  سوی چه کسی بر تو بخشیده شده ،در آن زمان هم او را از یاد نبری و بدان که "امید" ،تنها تورو نجات نداده است بلکه جوان مردی و صداقت مُرده در دلهای ما را هم نجات داده ؛

و بدان که "امید" هم اینک نجات دهنده ی یک تاریخ است و یک نسل فراموش شده

 

امید جان روحت شاد و یادت تا دنیا دنیاست گرامی باد ...

دخترک بر عکس آتشنشان نجات دهنده اش در مراسم تشییع جنازه اش ،بوسه می زند

/ 1 نظر / 16 بازدید
سمیه

واقعا عالی بود. همیشه کسانی که این شغل را داشتن برام ارزشمند بودن